Loading ...
close
logo
اهمیت خطوط ایرانی اسالمی در تایپوگرافی

 

اهمیت خطوط ایرانی اسالمی در تایپوگرافی با تاکید بر نشانه موزه رضا عباسی  :

 

شانه ها پدیده ای ملموس و عینی هستند که بر پدیده ای غایب داللت می کنند. بطوریکه می توانند بر چیزی مادی ، ذهنی، خیالی و یا شهودی داللت کنند. این مولفه با برخورداری از عناصر بصری حجم زیادی از اطالعات فرستنده را درخود جای می دهند و از یک سو به خاطر سرعت انتقال پیام و از سوی دیگر به دلیل وسعت و قدرت تأثیرگذاری بر مخاطب مورد توجهند. نشانه ها در طول تاریخ نقشی اساسی در تجلی هنر و تصورات ذهنی انسان ایفا . . .

 

دانلود مقاله

 

 

 

 

  

 

 

 

 با انتخاب شبکه های اجتماعی یوسا مستقیم به کارشناسان، طراحان معماری و گرافیک و مجریان ارتباط برقرار کنید.

 

 

   

 

اخبار و رویداد

درباره یوسا بدانید

 

یوسا در حوزه های علمی و پژوهشی  با ایجاد بازار فروش برای فروشندگان ابزار و متریال مرتبط با معماری و گرافیک محیطی فعالیت دارد.

 

   تلفن  : ۰۹۱۰۶۸۷۰۰۴۷

      ایمیل :  info@enavak.com

 

 

کالای شما به سبد خریدتان اضافه شد

تعداد