Loading ...
close
مقاله نقش تایپو گرافی

مقاله نقش تایپو گرافی

معماری را می توان هنر و مهارتی بی ح و مرز تلقی نمود. معماری مولمه ایستتتت که بنا به زمانه خویش و با وال گرفین از خالق یت مع مار یا هنرم ن و فرهنم فردی و اجیماعی اش فضایی را  . . .

تاریخ هنر از دیدگاه هگل

تاریخ هنر از دیدگاه هگل

هنر به عنوان صنعتی برای شکل گیری امر زیبایی در ادوار مختلف دستخوش تغییرات بوده است. و انسان صاحب عقل و معرفت و اخالق آن را برای تلطیف نمودن زندگی خویش به کار بسته . . .

Interpretation of texts

Interpretation of texts

According to a blueprint the U.S. Patent and Trademark office made public last week, the billboard would collect data through innovative sensors . . .

مشخصات فنی ورق کامپوزیت

مشخصات فنی ورق کامپوزیت

ورق های کامپوزیت دارای وزن کمی حدود ۸-۵ کیلوگرم در هر مترمربع می باشند که در مقایسه با دیگر مصالح از قبیل سنگ، شیشه و سیمان دارای پایین ترین وزن ممکن  . . .

گفتمان شهری با نقدی بر الگوی تبیین انتخاب رنگ

گفتمان شهری با نقدی بر الگوی تبیین انتخاب رنگ

رنگ از اهمیت بسزایی برای دستیابی به فضای مطلوب برخوردار است. استفاده مناسب از رنگ باعث ایجاد ارتباطی منطقی و حس وحدت میان محیط های شهری و مصرف کننده . . .

اهمیت خطوط ایرانی اسالمی در تایپوگرافی

اهمیت خطوط ایرانی اسالمی در تایپوگرافی

شانه ها پدیده ای ملموس و عینی هستند که بر پدیده ای غایب داللت می کنند. بطوریکه می توانند بر چیزی مادی ، ذهنی، خیالی و یا شهودی داللت کنند. این مولفه با برخورداری  . . .

جریان فراواقعیت گرای نقاشی چین

جریان فراواقعیت گرای نقاشی چین

هنر چینی هنری تجسمی است که چه در شکل کهن و چه در شکل نوین آن، سرچشمه در چین دارد و به دست هنرمندان چینی آفریده شدهاست. هنر چینی در تایوان و . . .

رویکردی بر تحول هنر از دیدگاه هگل و فارابی

رویکردی بر تحول هنر از دیدگاه هگل و فارابی

هنر در طول تاریخ به عنوان صنعتی برای شکل گیری امر زیبایی دستخوش تغییرات بوده است. و انسان صاحب عقل و معرفت و اخالق آن را برای تلطیف نمودن زندگی خویش  . . .

 

 

  

 

 

 

 با انتخاب شبکه های اجتماعی یوسا مستقیم به کارشناسان، طراحان معماری و گرافیک و مجریان ارتباط برقرار کنید.

 

 

   

 

اخبار و رویداد

درباره یوسا بدانید

 

یوسا در حوزه های علمی و پژوهشی  با ایجاد بازار فروش برای فروشندگان ابزار و متریال مرتبط با معماری و گرافیک محیطی فعالیت دارد.

 

   تلفن  : ۰۹۱۰۶۸۷۰۰۴۷

      ایمیل :  info@enavak.com

 

 

کالای شما به سبد خریدتان اضافه شد

تعداد